Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Douluo Dalu II: Jueshi Tangmen, Soul Land 2, Combat Continent 2, Peerless Tang Sect 2023Jun. 24, 2023
Tập 54
Đánh giá của bạn: 0
5 1 vote

Đạo diễn

Creator

Diễn viên

Tóm Tắt

Xem phim Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn - Douluo Dalu II: Jueshi Tangmen, Soul Land 2, Combat Continent 2, Peerless Tang Sect 2023

Phần 2 của bộ phim Đấu La Đại Lục mang tựa đề “Tuyệt Thế Đường Môn” tiếp tục khám phá cuộc sống trên Đấu La Đại Lục, nơi không có ma pháp, võ thuật hay hơn thua, nhưng lại tồn tại võ hồn. Đường Môn, một thế lực đã tồn tại vạn năm, đang trải qua thời kỳ suy thoái.

Một thế hệ mới của Thất quái Sử Lai Khắc, một lớp những anh tài xuất sắc, đã xuất hiện. Liệu họ có thể chấn hưng lại Đường Môn và viết nên bài ca tuyệt vời về thế hệ Đường Môn mới hay không?

Trong bối cảnh này, Hồn thú triệu năm và Tử Linh Thánh Pháp đang được nắm giữ bởi Thần Nhật Nguyệt Trích Tinh. Hệ thống Hồn Đạo Khí hoàn toàn mới cũng đang làm suy yếu Đường Môn.

Tất cả các thần khí cũng sẽ lần lượt xuất hiện, tạo nên một không khí

Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
x
x