Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

Sword of Legends II 2021Jun. 06, 2022
Full (48/48)
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Video trailer

Tóm Tắt

Xem phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - Sword of Legends II 2021

Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 – Sword of Legends II kể về Nhạc Vô Dị – chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật. Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành.

x
x