13 điều Răn

13 điều Răn

13 Commandments 2018Jun. 06, 2022
Full (13/13)
Đánh giá của bạn: 0
6 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim 13 điều Răn - 13 Commandments 2018

Ở Bỉ, một thanh tra can trường phối hợp với viên cảnh sát ưu tú nhưng bị thương để truy tìm tội phạm lấy cảm hứng từ Mười Điều răn và thích tra tấn để phô trương.

x
x